Click on image above to enlarge

Rumphius, Georgius Everhardus De Ambonse Historie. Behelsende een kort verhaal der gedenkwaardigste geschiedenissen zo in vreede als oorlog voorgevallen sedert dat de Nederlandsche Oost Indische Comp: Het besit in Amboina gehadt heeft. 'S-Gravenhage Martinus Nijhoff 1910
First edition Two volumes bound in one, pp.327, 162. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, Zevende volgreeks, tiende deel. A very good copy bound in later cloth.