Jesuit commentary in Tagalog

Salazar, Francisco de; Pedro de Herrera Meditaciones, cun manga mahal na pagninilay na sadia sa Santong pag Eexercicios. (Meditations, or Holy Reflections proper to the Spiritual Exercises) Ang may cat- ha sa uicang Castila, y, ang... Francisco de Salazar... Ang onang nag Tagalog nitong Libro, y, ang... Pedro de Herrera... ama natin na linimbag din nang taong 1645. Saca naman y nololan, at pinagtamtaman nang madlang pagninilai,at manga mahal na Aral nang... Fr. Juan Serrano, sa orden din ni S. Augustin na Amang marangal, ypinanagano sa camahalmahala, t, cataastaasang Poong Santo Nino sa Zebu. Manila, Sto. Thomas de D. Candido Lopez 1843
New edition. 8vo, (20.5 x 15 cm), pp.344. A fine copy bound in contemporary vellum.

A new impression of Pedro de Herrera's Tagalog translation of Francisco de Salazar's Spanish commentary on the Spiritual Exercies of Ignatius Loyola. This translation was first published in 1645. A small section of Tagalog dalits (songs) and parallel Latin and Tagalog prayers are appended.